Waar naar toe...

Infonamiddag: CVS: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling en hoever staan we hiermee in 2019?

Turnhout - 19/1/19

Programma

Organisatie: Chronische Pijn Vereniging ‘t Lichtpuntje

Aanvang

Je bent welkom vanaf 13u30. De spreker start om circa 14u15. Einde: ten laatste om 17u00

Inkom

Leden gratis -Niet leden € 5 ( + 2,5 euro koffie, fris , thee , onbeperkt )

Locatie/Adres

Opgelet nieuwe locatie! Welzijnscampus Stationstraat 80 te 2300 Turnhout

Bereikbaar

ook toegankelijk voor rolwagens

Extra info

Gastspreker is dokter Chris Roelant. Hij geeft een stand van zaken anno 2019 rond de ziekte CVS. Op een wetenschappelijke, maar heldere manier doet hij de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek rond CVS uit de doeken.
Artsen zijn het er over eens dat verschillende disciplines een plaats hebben in de hulpverlening. Het doel is de patiënt zo ruim mogelijk te helpen in de verschillende aspecten van het ziek-zijn en te werken aan een zo goed mogelijk herstel. Dit zowel met aandacht voor de lichamelijke klachten als voor mogelijke psychische en psychosociale aspecten van het ziek-zijn.

Net zoals er geen duidelijkheid is over de juiste oorzaak, is er ook geen uniforme behandeling. Vandaag raden internationale en nationale instanties een multidisciplinaire behandeling aan, waarbij verschillende disciplines hulp bieden. Met training wordt de lichamelijke weerstand voorzichtig opgebouwd. Cognitieve gedragstherapie leert adequaat om te gaan met de klachten en anders te denken over de problematiek.

De resultaten van de verschillende behandelingen zijn wisselend. Wat voor jou een weg naar verbetering is, is dat niet noodzakelijk voor een ander. In overleg met de huisarts, andere deskundigen en jij zal de beste keuze worden gemaakt. Het is ook belangrijk dat de omgeving goed geïnformeerd is en eventueel bij de behandeling wordt betrokken.

Een e-mailtje (vermeld bij de meeste events) voorkomt een teleurstelling bij eventueel gewijzigde of afgelaste evenementen


© 2019 - WaarNaarToe
[1544 evenementen]